Simon Tours Regulamin Serwisu

Pkt 1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.simontours.pl prowadzonego przez Szymon Piotr Orzlowski, Calle Tauro 4, 35100 Campo Internacional, Las Palmas

Pkt 2. Określenie warunków technicznych korzystania z serwisu

2.1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:

  • Urządzenie (komputer stacjonarny, przenośny, tablet, smartfon), posiadające dostęp do sieci Internet.
  • Zainstalowana na urządzeniu przeglądarka Internetowa Internet Explorer 8.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 3.6 lub wyższa, z zainstalowaną Java Virtual Machine.

Pkt 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą internetową

3.1. Serwis http://www.simontours.pl zawiera informacje na temat usług o charakterze turystycznym dostępnych na Gran Canarii.

3.2. Serwis http://www.simontours.pl umożliwia dokonywanie rezerwacji w zakresie wycieczek fakultatywnych, biletów wstępu, atrakcji oraz transferów organizowanych na Gran Canarii.

Pkt 4. Zasady korzystania z serwisu http://www.simontours.pl

4.1. Użytkownik zapoznaje się z informacją na temat usług proponowanych przez serwis.

4.2. Użytkownik dokonuje rezerwacji wstępnej poprzez:

4.2.1. Złożenie zamówienia w trybie on line „Rezerwuj online” z możliwością natychmiastowej zapłaty lub zapłaty przelewem.

4.2.2. Kontakt telefoniczny z obsługą serwisu http://www.simontours.pl pod numerem telefonu: +34658121682 lub adres email: info@simontours.pl

4.3. Warunki i wybór formy płatności

4.3.1 Klient dokonuje płatności w walucie: EUR na wskazane konto lub przez bramkę płatniczą.

4.4. Potwierdzenie rezerwacji

4.4.1. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Klient otrzyma mailem potwierdzenie rezerwacji lub umowę zgłoszenie. Dokument ten określa, kto jest Organizatorem lub Dostawcą Usługi. Tym samym zostaje zawarta umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem/Dostawcą Usługi.

4.4.2. Serwis http://www.simontours.pl każdorazowo przekaże Użytkownikowi szczegółowe warunki zmian i anulacji dla wybranego Organizatora/Dostawcy Usługi

Pkt 5. Niewiążący charakter Serwisu

5.1. Wszelkie informacje opublikowane na stronie http://www.simontours.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jego treści mają charakter informacyjny i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Pkt 6. Ochrona danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Szymon Piotr Orzlowski, Calle Tauro 4, 35100 Campo Internacional, Las Palmas

6.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez http://www.simontours.pl w celu realizacji zarezerwowanych/zakupionych usług oraz w celach marketingowych i informacyjnych.

6.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6.4 Administrator dokłada wszelkich starań w zakresie bezpiecznego przechowywania danych osobowych.

6.5. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Pkt 7. Polityka zwrotów i anulacji

7.1. Opłacenie rezerwacji jest automatycznym potwierdzeniem akceptacji warunków i regulaminu serwisu.

7.2 Anulacja zakupu przez Klienta możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej na mail info@simontours.pl

7.3 Anulacja zakupu przez serwis możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej na mail podany przez Klienta w rezerwacji.

7.4 Anulacja zakupu ze strony Klienta wiąże się z potrąceniem 50% wpłaconej kwoty, a zwrot nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych na konto Klienta, które należy przesłać na info@simontours.pl

7.5 Anulacja zakupu ze strony serwisu wiąże się ze zwrotem 100%, przy czym zwrot dokonywany jest w przeciągu 7 dni roboczych na konto Klienta, które należy przesłać na info@simontours.pl

Pkt 8. Postanowienia końcowe

8.1. Serwis http://www.simontours.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były prawidłowe. W przypadku pojawienia się uchybień i pomyłek wiążące informacje stają się te publikowane w umowę / potwierdzeniu rezerwacji oraz w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora.

8.2. Cena oferty zostanie potwierdzona przez obsługe serwisu http://www.simontours.pl i staje się wiążąca w momencie zawarcia umowy.

8.3. Serwis http://www.simontours.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian treści w serwisie w każdym czasie.

8.4. Osoba wypełniająca formularz zakupu/rezerwacji na stronie serwisu musi być upoważniona przez wszystkich uczestników podróży i tym samym potwierdza, że wszyscy uczestnicy akceptują warunki zakupu/rezerwacji.
Osoba ta będzie odpowiedzialna za całkowity koszt zakupu/rezerwacji, w tym za opłaty z tytułu anulowania lub zmiany rezerwacji, jak również winna poinformować pozostałych uczestników o szczegółach zakupu/rezerwacji.

8.5. W uzasadnionych przypadkach gdy http://www.simontours.pl będzie, podejrzewać, że doszło do malwersacji/oszustwa, będzie mieć prawo anulować ją w sposób automatyczny, wysyłając stosowną informację na adres elektroniczny podany przez klienta w momencie dokonania rezerwacji.

8.6. Reklamacje

8.6.1. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego z realizacją imprezy turystycznej lub usługi turystycznej regulują Ogólne Warunki Uczestnictwa dla danego Organizatora/Dostawcy Usługi.

8.6.2. Reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu prosimy kierować pisemnie na adres e-mail info@simontours.pl

8.7. Zmiany Regulaminu dokonywane będą poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu , który staje się wiążący w dniu jego opublikowania.

Shopping Cart